Jesteś tutaj    /   Edukacja kulturalna w więzieniach    Drukuj

Patron kampanii społecznej
 "Cała Polska czyta dzieciom"

  


 JUBILEUSZ KAMPANII 
"Cała Polska czyta dzieciom"

PATRONATY 

KOMITET HONOROWY


Partner kampanii społecznej
"Cała Polska czyta dzieciom"

 


Ogólnopolska akcja
„Zaczytani"


comprar botas ugg|ugg baratas


VII Kongres Obywatelski

Publikacja pokongresowa

 


Program edukacji kulturalnej kobiet osadzonych w zakładzie karnym wraz ze swymi dziećmi

Konferencją „Mądre wychowanie” dla prawie setki kobiet osadzonych w więzieniu w Grudziądzu zakończył się projekt pn. Program edukacji kulturalnej kobiet osadzonych w zakładzie karnym wraz ze swymi dziećmi realizowany w 2013 r. przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

Czytanie w więzieniu – książka pomostem do rodziny i świata bez krat

Projekt Fundacji zrealizowany w 2011 r. we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU oraz Fundacji BRE Banku. Doposażenie w książki dla dzieci kącików czytelniczych w 130 zakładach karnych.

Zapraszamy!


Strona Internetowego Uniwersytetu

Mądrego Wychowania:


Strona kampanii społecznej:

  

Polecamy

25% rabatu
na „Wychowywanie chłopców"„20 minut cudów”
wywiad z Ireną Koźmińską


 

 

Multimedia

 

Przesłanie prof. Jerzego Buzka 
na Inaugurację X OTCD

 


 

Bohdan Butenko, architekt książki


 

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET